Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
26
27
28

28.2 Tuesday

1

1.3 Wednesday

סיבוב חורף אינטימי

3
4

4.3 Saturday

קווינטה אנסמבל

5
6

6.3 Monday

7
8
9

9.3 Thursday

10
11
12
13
14
15

15.3 Wednesday

Stand up comedy

16

16.3 Thursday

17
18

18.3 Saturday

19
20
21
22
23
24
25

25.3 Saturday

Rali Margalit & Fyty Carrillo

26
27
28
29
30

30.3 Thursday

"Adashism”

31
1

1.4 Saturday

Skip to content