Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
25
26
27
28
29

29.2 Thursday

1
2

2.3 Saturday

מופע סולו

3
4
5

5.3 Tuesday

מופע להקה

6
7

7.3 Thursday

כרטיסים אחרונים!

8
9

9.3 Saturday

שי חזן X ליקוויד סאלון

10
11
12
13

13.3 Wednesday

כרטיסים אחרונים!

14

14.3 Thursday

אזלו הכרטיסים!

15
16

16.3 Saturday

מופע להקה | אזלו הכרטיסים!

17
18
19

19.3 Tuesday

20
21

21.3 Thursday

Band show

22
23
24
25
26
27
29
30

30.3 Saturday

אזלו הכרטיסים!

31
1
2
4

4.4 Thursday

מופע להקה

5
6

6.4 Saturday

מופע אקוסטי

Skip to content