The III Project

The III Project 70-90 ₪

מופע חו"ל [ספרד]

השלישייה הבינלאומית (ספרד,ישראל) מגישה היתוך מתמשך של מנגינות מסורתיות ויצירות מקוריות. במצלול עוצמתי ומיוחד הנולד ממפגש כלי ה’דרון’ בעלי האופי המזמזם (הארדי גארדי, חמת חלילים) ותופים רועמים, השלישייה מהדהדת יופי ועוצמה מימי קדם אל עבר הפוסט-אפוקליפסה, לרומם נפש אנוש.

22.12.2019/ יום ראשון

דלתות 21:00

מופע 22:00

מופע עמידה

מופע חו”ל |  The III Project

השלישייה הבינלאומית (ספרד,ישראל) מגישה היתוך מתמשך של מנגינות מסורתיות ויצירות מקוריות. במצלול עוצמתי ומיוחד הנולד ממפגש כלי ה’דרון’ בעלי האופי המזמזם (הארדי גארדי, חמת חלילים) ותופים רועמים, השלישייה מהדהדת יופי ועוצמה מימי קדם אל עבר הפוסט-אפוקליפסה, לרומם נפש אנוש.

אפרן לופז סאנז – הארדי גארדי

מאירה סגל – חמתות חלילים (גאידה,גאיטה גאלגה,שפרפייפה)

יוני בן-דור – דאול

דילוג לתוכן