BOG FESTIVAL

BOG FESTIVAL 30 ₪

פסטיבל בוגרי מגמת המוסיקה של צוללת צהובה לדורתיהם!

במהלך השנים עברו תחת ידי מגמת המוסיקה של הצוללת הצהובה מאות תלמידים ותלמידות, חלק מהם היו ליוצרים פעילים מאוד בעולם המוסיקה הישראלי. בערב מיוחד וחד־פעמי הצוללת חוגגת בשלל הופעות של מיטב בוגרי ובוגרות המגמה לדורותיה.

יופיעו: הזאבות, מעיין ליניק, צנרת, הרינגמן קולקטיב, נעמה בן חמו, נעמי ייבין ונועם צוריאלי.

האירוע הוא חלק מסדרת האירועים “סדרתרבות” בתמיכת קרן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

14.9.2023/ יום חמישי

דלתות 20:00

מופע 20:30

מופע עמידה

מעיין ליניק - נוצה מזהב

BOG FESTIVAL

פסטיבל בוגרי מגמת המוסיקה של צוללת צהובה לדורתיהם!

הזאבות, מעיין ליניק, צנרת, הרינגמן קולקטיב, נעמה בן חמו, נעמי ייבין ונועם צוריאלי

במהלך השנים עברו תחת ידי מגמת המוסיקה של הצוללת הצהובה מאות תלמידים ותלמידות, חלק מהם היו ליוצרים פעילים מאוד בעולם המוסיקה הישראלי. בערב מיוחד וחד־פעמי הצוללת חוגגת בשלל הופעות של מיטב בוגרי ובוגרות המגמה לדורותיה.

מגמת המוסיקה של הצוללת הצהובה פועלת משנת 2000 כמגמה על־אזורית לתלמידי תיכון מירושלים המבקשים לעשות בגרות במוסיקה. כבר שנים רבות היא מהמקומות המרכזיים והמשמעותיים ללימוד מוסיקה בארץ בכלל ובירושלים בפרט.
התלמידים המשתתפים במגמה באים במגע עם תעשיית המוסיקה הישראלית כמעט מדי יום ביומו, ורבים מהם ממשיכים ליצור מוסיקה באופן מקצועי.

בין בוגרי ובוגרות המגמה הפועלים כיום בעולם המוסיקה יגיעו להופיע:
הזאבות, מעיין ליניק, צנרת, הרינגמן קולקטיב, נעמה בן חמו, נעמי ייבין ונועם צוריאלי.

מוזמנות ומוזמנים לערב צבעוני מלא בהופעות קצרות מכל המינים והסוגים.

האירוע הוא חלק מסדרת האירועים “סדרתרבות” בתמיכת קרן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

דילוג לתוכן